Lãnh đạo

26-06-2019
Ban lãnh đạo Hưng Thịnh là những người lính dày dặn kinh nghiệm trên mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa... và các lĩnh vực khác.

Nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ tinh thần khởi nghiệp và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc gắn liền với phát triển Hung Thinh group vững mạnh là nhiệm vụ chủ đạo của BLĐ Hưng Thịnh.

Thượng tôn pháp luật, hài hòa lợi ích, phát triển bền vững là cơ sở quyết định các chiến lược phát triển Hung Thinh group của BLĐ Hưng Thịnh trong ngắn, trung và dài hạn.

Bản lĩnh, tài năng, tâm trong, trí sáng, đoàn kết, kỷ luật là giá trị cốt lõi của BLĐ Hưng Thịnh.

Quản lý khoa học, áp dụng công nghệ hiện đại, quan hệ đối nội và đối ngoại sâu rộng là thế mạnh của BLĐ Hưng Thịnh.

BLĐ Hưng Thịnh luôn luôn chủ động về kiểm soát nội bộ, tổ chức công việc đúng người - đúng việc - linh hoạt - phù hợp - hiệu quả.

Tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn minh, nghĩa tình là trọng trách của BLĐ Hưng Thịnh.

Truyền cảm hứng, đam mê và tinh thần sáng tạo ra giá trị mới mỗi ngày cho từng cá nhân và tập thể Hung Thinh group là vai trò dẫn dắt của BLĐ Hưng Thịnh.

Huy động và phát huy tối đa khả năng tiềm ẩn, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tính chủ động của từng cá nhân gắn bó lâu dài với Hung Thinh group là việc làm quan trọng của BLĐ Hưng Thịnh.

Chất lượng Sản-phẩm Dịch-vụ, chữ Tín, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và sự hài lòng của khách hàng là thước đo hiệu quả công việc của BLĐ Hưng Thịnh.

BLĐ Hưng Thịnh nhận thức sâu sắc rằng: Thành công của thương hiệu Hung Thinh group là kết tinh giá trị lao động và sự cống hiến tâm-trí-lực của từng cá nhân Hung Thinh group hành động theo Tôn chỉ gắn liền với Sứ mệnh và Tầm nhìn của HungThinhgroup, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Hung-Thinh-group.

Tin tức liên quan

Giới thiệu chung
26-06-2019

Giới thiệu chung

Là Doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động...

Công ty thành viên
26-06-2019

Công ty thành viên

HungThinhgroup là thương hiệu Việt đã được...

Tổ chức
26-06-2019

Tổ chức

Công ty TNHH Khoáng Sản Đầu Tư Hưng Thịnh...