Về Hưng Thịnh

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 01-01-1970 , Lượt xem: 2738

Là Doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là hiểu biết rõ, sâu sắc về khoáng sản Titan tại Bình Thuận.

Công ty thành viên

Ngày đăng: 01-01-1970 , Lượt xem: 2075

HungThinhgroup là thương hiệu Việt đã được khẳng định vượt tầm Quốc gia và đang được đánh giá là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập Quốc tế để vươn lên tầm khu vực và Thế...

Tổ chức

Ngày đăng: 01-01-1970 , Lượt xem: 1425

Công ty TNHH Khoáng Sản Đầu Tư Hưng Thịnh tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu quặng Titan cho các cơ sở chế biến sâu trong nước. Hợp tác đầu tư với đơn vị có tiềm lực để xin cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản Titan trên quy mô lớn, tạo...

Lãnh đạo

Ngày đăng: 01-01-1970 , Lượt xem: 1792

Ban lãnh đạo Hưng Thịnh là những người lính dày dặn kinh nghiệm trên mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa... và các lĩnh vực khác.

Tin tức nổi bật