Titan Hưng Thịnh: Monazit

01-01-1970

Monazit là một khoáng vật phốt phát có màu vàng nâu đỏ chứa các kim loại đất hiếm. Nó thường tồn tại ở dạng các tinh thể nhỏ riêng lẻ. Trong thực tế có ít nhất 4 loại monazit, tùy thuộc vào vị thành phần nguyên tố tương đối trong khoáng vật:

·         monazit-Ce (Ce, La, Pr, Nd, Th, Y)PO4 

·         monazit-La (La, Ce, Nd, Pr)PO4

·         monazit-Nd (Nd, La, Ce, Pr)PO4

·         monazit-Sm (Sm, Gd, Ce, Th)PO4

- Tỷ trọng: 4,6 đến 5.7  so với nước.

- Monazite, một nguồn quan trọng của lantharium, xeri và thori, thường được tìm thấy trong trầm tích sa khoáng. Do mật độ tương đối của nó từ 4,6 đến 5,7 g/cm3, Monazite cũng có thể được trộn với các khoáng chất nặng khác.

- Dùng để chế tạo các nam châm vĩnh cửu cho các máy phát điện

- Dùng để đưa vào các chế phẩm phân bón vi lượng nhằm tăng năng suất và chống chịu sâu bệnh cho cây trồng (như sử dụng làm chế phẩm vi lượng ĐH 93 nhằm nâng cao năng suất cây trồng).

- Dùng để chế tạo các nam châm trong các máy tuyển từ trong công nghệ tuyển khoáng.

- Dùng để diệt mối mọt, các cây mục nhằm bảo tồn các di tích lịch sử.

- Dùng chế tạo các đèn catot trong các máy vô tuyến truyền hình.

- Dùng làm xúc tác trong công nghệ lọc hóa dầu và xử lý môi trường (như sử dụng trong xúc tác lọc khí độc từ lò đốt rác y tế và ôtô xe máy).

- Dùng làm vật liệu siêu dẫn.

- Các ion đất hiếm cũng được sử dụng như các vật liệu phát quang trong các ứng dụng quang điện.

- Được ứng dụng trong công nghệ laser.

Hiện nay các nhà khoa học Việt Nam đã tách được các nguyên tố đất hiếm đạt đến độ sạch đến 98-99% và ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau trong công nghiệp

Tin tức nổi bật