Titan Hưng Thịnh: Ilmenite

01-01-1970

- Ilmenit là một khoáng vật titan-sắt ôxit có từ tính yếu, có màu xám thép hay đen sắt, có công thức hóa học FeTiO3, được làm từ nguồn quặng titan sa khoáng.

- Tỷ trọng : 4,7 đến 4,79 so với nước.

- Có thể sử dụng trong các ngành công nghiệp: sản xuất xỉ titan, sản xuất que hàn, sản xuất dioxit titan và titan kim loại.

- Ilmenite hoàn nguyên được sử dụng làm vật liệu thuốc bọc que hàn điện.

(Ilmenite hoàn nguyên là sản phẩm được chế biến từ tinh quặng ilmenite, thành phần chính là TiO2 và Fe kim loại. TiO2 trong Ilmenite hoàn nguyên giúp tạo hồ quang ổn định, ít bắn toé, bong xỉ tốt, mối hàn đẹp, dễ mồi dẫn lại hồ quang. Thành phần Fe kim loại đi vào mối hàn giúp nâng cao hệ số hàn đắp và tăng tính mồi dẫn lại hồ quang cho que hàn).

- Quặng ilmenit dùng cho sản xuất rutil nhân tạo.

Tin tức nổi bật