Sản phẩm

placeholder+image

Titan Hưng Thịnh: Monazit

Monazit là một khoáng vật phốt phát có màu vàng nâu đỏ chứa các kim loại đất...

placeholder+image

Titan Hưng Thịnh: Rutile

Rutil là một loại khoáng vật gồm chủ yếu là titan điôxít, TiO2

placeholder+image

Titan Hưng Thịnh: Ilmenite

Ilmenit là một khoáng vật titan-sắt ôxit có từ tính yếu

placeholder+image

Titan Hưng Thịnh: Zircon

Zircon với hàm lượng cao được dùng trong ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây...