Liên hệ

Địa chỉ: 253-255 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, TP HCM.
Điện thoại: 028 38363939 - 028 39231328  

Hotline: 0942775858 
Email: info@hungthinhgroup.net

Website: www.hungthinhgroup.net